Volume 73, №3, 2018

1.Research article: The Study of the component composition in overgrounds parts of Smyrniopsis aucheri Boiss. by gas chromatography mass spectrometry  

Author (s): N.S. Alikhanova, G.G. Gaimova, S.V. Serkerov

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409595


2.Research article: Anatomical traits of the species Orchis purpurea Huds. 

Author (s): R.T. Heydarova, B.M. Aliev, P.Kh. Garakhani

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409139


3.Research article: The study of the distribution, reserves and useful properties of some species of the famıly Asteraceae Dumort. 

Author (s): Sh. A. Gasimova, S.A. Muradova, A.Sh. Safarova

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409182


4.Research article: Identification of prolamin protein markers of new local bread wheat (T. aestivum L.) genotypes and evaluation of their genetic affinity 

Author (s): V.N. Rustamova, A.Y. Karimov, S.B. Sadigova, H.B. Sadigov, M.A. Abbasov 

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409261


5.Research article: Anomalies occurring under the influence of environmental conditions in species of genus Allium L. 

Author (s): S.R. Gasanov, Z.I. Akparov 

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409351


6.Research article: Four-legged mite pests (Acarina: Tetrapodili) of nut tress (Juglans regia L.) in the Ganja-Gazakh economical-geographical region 

Author (s): Z.Y. Musayeva

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409389


7.Research article: Reproductive activity of the South Caucasian viper (Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky, 1832) in the period of egg laying  

Author (s): T.M. Iskenderov 

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409473


8.Research article: Solutions of environmental problems with the use of polyene macrolactone preparation in combination with dimethyl sulfoxide 

Author (s): V.Kh. Qasimova 

Download PDF

DOI: 10.5281/zenodo.7409496


9.Research article: The study of the bread quality indices 

Author (s): K.A. Mustafayeva, F.A. Akperova, A.A. Gasimova, A.A. Nabiyev 

Download PDF

DOI: 10.5281/zenodo.7409512


10.Research article: The study of the morphological features of tree and shrub sprouts spread in the northeastern part of the Greater Caucasus (Azerbaijan) under ex situ conditions 

Author (s): K.A. Mammadova 

Download PDF 

DOI: 10.5281/zenodo.7409541


11.Research article: Diabetik qlomerulopatiyaların erkən aşkarlanmasında FABP-ın diaqnostik əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi

Author (s): N.F. Lətifova, A.M. Əfəndiyev 

Download PDF 


12.Research article: Mədə xərçəngi ilə əlaqədar inkişaf edən malabsorbsiya sindromu zamanı hepatopankreatobiliar sistemin pozulmalarının korreksiyası 

Author (s): R.S. Mirzəyeva, A.Y. Qazıyev 

Download PDF 


13.Research article: Hipertoniya xəstəliyinin irsi və digər səbəbləri (icmal) 

Author (s): Z.Ə. Abaszadə,  İ.Ə. Şahmuradov

Download PDF 


14.Research article: Kür-Araz ovalığının Mil düzünün cənub hissəsinin səhra və çala-çəmən bitkiliyinin fitosenoloji quruluşu və məhsuldarlığı

Author (s): E.M. Qurbanov, K.A. Əsədova

Download PDF


15.Research article: Abşeron şəraitində bəzi  süsən ( Iris L. ) növ və sortlarının yeraltı orqanlarının morfologiyası və inkişaf dinamikası

Author (s): G.T. Məmmədova, N.B. Hüseynova, S.Q. Quliyeva, Y.M. Zeynalov, Ç.S. Əliyev

Download PDF 


16.Research article: Abşeronda Ruta graveolens L. növünün morfobioloji xüsusıyyətləri, efir yağlılığı və faydalı xassələri

Author (s): Z.Ə. Məmmədova, İ.O. Məmmədova

Download PDF


17.Research article: Сравнительный анализ гетерогенности NPHS1 и NPHS2 у детей с нефротическим синдромом Азербайджанской и других популяций 

Author (s): Р.О. Бегляров

Download PDF 


18.Research article: Kəngərli inzibati rayonunda torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi

Author (s): S. Hacıyev, V. Vəliyev, H. Seyidova 

Download PDF 


19.Research article:  Yovşan-üzərlik qarışığının qoyunlarda sidiyin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə təsiri

Author (s): S.H. Məhərrəmov

Download PDF 


20.Research article:  Tam lövhəli protezlərlə ortopedik müalicənin deontoloji aspektləri (icmal)

Author (s): Y.İ. Bayramov 

Download PDF 


21.Research article:  Lianların landşaft memarlığında tətbiqi prinsipləri

Author (s): A.D. Mehralıyev

Download PDF 


22.Research article:  Adi tərə (Chenopodium vulvaria L.) bitkisinin morfo-anatomik xüsusiyyətləri

Author (s): G.A. Ramazanova,  A.S. Sərdarova   

Download PDF 


23.Research article:  Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış yerli armud sortlarının  və yabanı formalarının meyvələrinin biokimyəvi tərkibinin tədqiqi

Author (s): C.İ. Məmmədov, Z.M. Xəlilov

Download PDF 


Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen