Volume 69, №3, 2014

Mündəricat
Антиоксидантные Ферменты, Участвующие В Детоксикации Н2О2 В Листьях И Корнях Пшеницы 
В Условиях Продолжительной Почвенной Засухи
И.М. Гусейнова, Д.Р. Алиева, А.Ч. Маммадов, 
Д.А. Алиев
Download PDF

Обзор Видов Рода Sorbus (Rosaceae) В Азербайджане 
Т.А. Касумова, З.С. Алиева, Т.Д. Сафкулиева
Download PDF

Antibacterial Effect Of Essential Oils From 
Medicinal Plants
S. Sh. Asbaghian, E. N. Novruzov, A. Fattah
Download PDF

Bilacunaria microcarpa (Bieb.) M.Pimen et V.Tichomirov Növü Kökləri Və Yerüstü Hissələrinin Kimyəvi Komponentlərinin Xromato-Mass-Spektrometriya 
Metodu İlə Tədqiqi
N.X. Mikayılova, S.V. Sərkərov
Download PDF

Видовой Состав Раковинных Амеб Пресных Вод Ленкоранского Региона 
Э.Н. Тагирова
Download PDF

Видовой Состав И Распределение Ихтиопланктона В Мингечаурском Водохранилище
М.М. Сеид-Рзаев
Download PDF

Bakı Şəhərinin Aeromikobiotasının Ekoloji Və Bioloji Xüsusiyyətləri
İ.Ə. Əliyev*,  Ş.F. Əsədova, E.A. İbrahimov 
Download PDF

Микробиологическая и Ферментативная Активность в Почвах  Селитебных Зон г. Баку 
С.И. Наджафова 
Download PDF

Duz Stresi Şəraitində Buğda Sortlarının Müxtəlif İnkişaf Fazalarında Morfofizioloji Göstəricilərinin Öyrənilməsi
Ü.F. İbrahimova, T.H.Qaragözov
Download PDF

Böyük Qafqazın Yüksək Dağlıq Ərazilərinin Bitkiliyinin Təsnifatı
S.C. İbadullayeva, A.B. Mustafayev, G.Ş. Şirəliyeva
Download PDF

Реоэнцефалографические Показатели У Лиц  Подростково-Юношеского Возраста в Норме и при Вегето-Сосудистой Дистонии
У.Р. Рзаев 
Download PDF

Xəzər Və Pirallahı Rayonlarının Texnogen Çirklənmiş Ərazilərinin Bitki Örtüyünün Öyrənilməsi
T.S. Məmmədov, H.H. Əsədov, M.Y. Həsənova 
Download PDF

İCARDA-dan İntroduksiya Olunmuş Tetraploid 
Buğda Növlərinin Genetik Müxtəlifliyinin Monomer Prolaminlərlə Tədqiqi
H.B. Sadıqov
Download PDF

Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə 
Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi 
T.M. Sadıqov
Download PDF

Qaraciyərin Uzunmüddətli İşemiyası Zamanı Zülal Mübadiləsində Baş Vermiş Patogenez Dəyişikliklərdə Antioksidant Müdafiə Sisteminin Rolu
R.C. Kərimova 
Download PDF

Çəmən Üçyarpaq Yoncası (Trifolium pratense L.) Bitkisinin Morfoloji-Anatomik Xüsusiyyətləri
A.Hüseynova, B.Əliyev, A.Sərdarova 
Download PDF

SİRACƏDDİN SƏRKƏROV -  80
V.M.Əlizadə 
Download PDF
Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen